top of page
domare ordförandeklubba

Styrdokument

Här hittar du en del av Länsbildningsförbundets styrande dokument som i de flesta fall är fastställda av styrelsen eller röstberättigade medlemmar på årsmötet. Stadgarna utgör grunden för Länsbildningsförbundets verksamhet. 

bottom of page