Välkommen! 


Välkommen till Länsbildningsförbundet Sörmland (LBF) - regionalt samverkansorgan för folkbildningen i Sörmland. LBF består av länets studieförbund, folkhögskolor och Biblioteksutveckling Sörmland. 

Folkbildningen är Sveriges största mötesplats för människor som vill utvecklas och LBF är en mötesplats där samtal förs för att stärka folkbildningen och bevaka dess intressen. Tillsammans med studieförbunden, folkhögskolorna och biblioteken driver vi olika projekt.

I vårt Facebook-flöde hittar du aktuella arrangemang och nyheter.
Vårt senaste nyhetsbrev finns längre ned på sidan och våra tidigare nyhetsbrev hittar du här.

Kontakta oss gärna för att få mer information!

Vem tycker du ska bli årets Folkbildare i Sörmland?
Länsbildningsförbundet Sörmland delar årligen ut Länsbildningsförbundets Folkbildarstipendium på 5 000 kr så passa på att nominera den du tycker ska få priset för sitt föredömliga arbete för folkbildningen i Sörmland.
Förslag mejlas till info@lbfsormland.se senast 31 januari 2019.

 

Beloppet på 5 000 kronor, kan fördelas på två eller flera stipendiater

Vem kan söka? 
Studieförbund, Folkhögskolor med säte i Södermanlands län och Biblioteksutveckling Sörmland. Organisationerna skall vara medlemmar i Länsbildningsförbundet Sörmland.

 

Enskild person kan endast erhålla stipendiet som representant för medlemsorganisation.

Stipendiet är avsett för egen förkovran inom folkbildningen.

Stipendiaten skall vara ett föredöme för folkbildningen.

Stipendiaten skall på nästkommande årsmöte berätta hur stipendiet använts.


Stipendiaten/stipendiaterna utses en gång per år av styrelsen för Länsbildningsförbundet Sörmland. Representanter för styrelsen utdelar stipendiet/stipendierna på Länsbildningsförbundet Sörmlands årsmöte.

Varje inom länet bosatt person eller organisation äger rätt att inlämna förslag på lämplig stipendiat.

Förslag med motivation skickas till:

info@lbfsormland.se
Alternativt: Länsbildningsförbundet Sörmland

Tegelvägen 6, 642 32 Flen

 

Förslag skall ha inkommit till ovanstående adress senast 31 januari, för utdelning på kommande årsmöte.


 

Sörmland Läser - En bild, en berättelse
Sörmland fortsätter att läsa. Nu både i ord och bild. Tävla och vinn med bilder och berättelser. Häng med! En bild, en berättelse!  

För ett år sen ordnade Länsbildningsförbundet i Sörmland och Widegrens förlag en poesitävling. Man kunde vinna tusen spänn och bli publicerad på en blogg. Gensvaret var gott, hela Sörmland skickade dikter med och utan rim, med och utan djupt allvar. De blev så småningom en diktsamling och massor av härlig skrivaktivitet på skolor och i stugorna. Målet var att främja läsande och skrivande av poesi.

Den här hösten blir det nya projekt och en ny tävling. Namnet är En bild, en berättelse. Upplägget är lite annorlunda, nu får man skriva vilken sorts text som helst. Men man kan fortfarande vinna en tusenlapp.


Mer information och gratis skrivtips: http://sormlandlaser.blogspot.com
Följ oss på Instagram