Välkommen! 


Välkommen till Länsbildningsförbundet Sörmland (LBF) - regionalt samverkansorgan för folkbildningen i Sörmland. LBF består av länets studieförbund, folkhögskolor och Biblioteksutveckling Sörmland. 

Folkbildningen är Sveriges största mötesplats för människor som vill utvecklas och LBF är en mötesplats där samtal förs för att stärka folkbildningen och bevaka dess intressen. Tillsammans med studieförbunden, folkhögskolorna och biblioteken driver vi olika projekt.

I vårt Facebook-flöde hittar du aktuella arrangemang och nyheter.

Kontakta oss gärna för att få mer information!

Vem tycker du ska bli årets Folkbildare i Sörmland?
Länsbildningsförbundet Sörmland delar årligen ut Länsbildningsförbundets Folkbildarstipendium på 5 000 kr så passa på att nominera den du tycker ska få priset för sitt föredömliga arbete för folkbildningen i Sörmland.
Förslag mejlas till info@lbfsormland.se senast 31 januari 2019.

 

Beloppet på 5 000 kronor, kan fördelas på två eller flera stipendiater

Vem kan söka? 
Studieförbund, Folkhögskolor med säte i Södermanlands län och Biblioteksutveckling Sörmland. Organisationerna skall vara medlemmar i Länsbildningsförbundet Sörmland.

 

Enskild person kan endast erhålla stipendiet som representant för medlemsorganisation.

Stipendiet är avsett för egen förkovran inom folkbildningen.

Stipendiaten skall vara ett föredöme för folkbildningen.

Stipendiaten skall på nästkommande årsmöte berätta hur stipendiet använts.


Stipendiaten/stipendiaterna utses en gång per år av styrelsen för Länsbildningsförbundet Sörmland. Representanter för styrelsen utdelar stipendiet/stipendierna på Länsbildningsförbundet Sörmlands årsmöte.

Varje inom länet bosatt person eller organisation äger rätt att inlämna förslag på lämplig stipendiat.

Förslag med motivation skickas till:

info@lbfsormland.se
Alternativt: Länsbildningsförbundet Sörmland

Tegelvägen 6, 642 32 Flen

 

Förslag skall ha inkommit till ovanstående adress senast 31 januari, för utdelning på kommande årsmöte.


 

En bild, en berättelse - Studiematerial
Under några år har Länsbildningsförbundet Sörmland arbetat med
läs- och skrivfrämjande i projektet Sörmland läser. Det har
inkluderat bokutdelning, författarträffar, skrivartävlingar,
studiecirklar och mycket mer. 

Under 2019 har Sörmland läser fortsatt med rubriken En bild, en
berättelse. Bidrag från hela länet med många spännande verk har kommit in. Detta resulterade i en utställning under Litteraturfestivalen i Flen.


I samband med En bild, en berättelse har projektledarna
Axel Hellby och Johan Eriksson nu även tagit fram ett studiematerial som passar studiecirklar som vill komma igång med skrivande, fritt för alla att använda. Klicka här för att hämta

Mer information och gratis skrivtips: http://sormlandlaser.blogspot.com
Följ oss på Instagram