top of page
Ungdom hjular på gräsmatta, blå himmel vita moln

Välkommen! 


Välkommen till Länsbildningsförbundet Sörmland (LBF) - regionalt samverkansorgan för folkbildningen i Sörmland. LBF består av länets studieförbund, folkhögskolor och Biblioteksutveckling Sörmland. 

Folkbildningen är Sveriges största mötesplats för människor som vill utvecklas och LBF är en mötesplats där samtal förs för att stärka folkbildningen och bevaka dess intressen. Tillsammans med studieförbunden, folkhögskolorna och biblioteken driver vi olika projekt.

I vårt Facebook-flöde hittar du aktuella arrangemang och nyheter.

Kontakta oss gärna för att få mer information!

 


 

 

bottom of page