Välkommen! 


Välkommen till Länsbildningsförbundet Sörmland (LBF) - regionalt samverkansorgan för folkbildningen i Sörmland. LBF består av länets studieförbund, folkhögskolor och Biblioteksutveckling Sörmland. 

Folkbildningen är Sveriges största mötesplats för människor som vill utvecklas och LBF är en mötesplats där samtal förs för att stärka folkbildningen och bevaka dess intressen. Tillsammans med studieförbunden, folkhögskolorna och biblioteken driver vi olika projekt.

I vårt Facebook-flöde hittar du aktuella arrangemang och nyheter.

Kontakta oss gärna för att få mer information!


 

En bild, en berättelse - Studiematerial
Under några år har Länsbildningsförbundet Sörmland arbetat med
läs- och skrivfrämjande i projektet Sörmland läser. Det har
inkluderat bokutdelning, författarträffar, skrivartävlingar,
studiecirklar och mycket mer. 

Under 2019 har Sörmland läser fortsatt med rubriken En bild, en
berättelse. Bidrag från hela länet med många spännande verk har kommit in. Detta resulterade i en utställning under Litteraturfestivalen i Flen.


I samband med En bild, en berättelse har projektledarna
Axel Hellby och Johan Eriksson nu även tagit fram ett studiematerial som passar studiecirklar som vill komma igång med skrivande, fritt för alla att använda. Klicka här för att hämta

Mer information och gratis skrivtips: http://sormlandlaser.blogspot.com
Följ oss på Instagram