top of page

Samverkan för bildning

Länsbildningsförbundet Sörmland är ett regionalt samverkansorgan för folkbildningen i Sörmland som samlar länets studieförbund, folkhögskolor och Biblioteksutveckling Sörmland. Länsbildningsförbundets uppdrag är att fördela kommunala och regionala bidrag, samt att samla och göra folkbildningen tydlig genom information och opinionsbildning. 

Om Sörmlands fyra folkhögskolor

Om Sörmlands tio studieförbund

Om Biblioteksutveckling Sörmland

LBF Sörmlands styrdokument

Vi som jobbar här

Johanna Iggsten konsulent LBF 2.jpg

Johanna Iggsten

Länsbildningskonsulent

072-399 96 36
johanna.iggsten@lbfsormland.se

Patrick Björck ekonomi och admin LBF 1.jpg

Patrick Björck

Ekonomi & administration

072-991 86 28

patrick.bjorck@lbfsormland.se

Styrelsen

Länsbildningsförbundet är en ideell förening vars styrelse utses av medlemmarna på årsmötet. 

Jan Olov Karlsson ordförande LBF 2.jpg

Jan Olov Karlsson

Ordförande
072-215 10 46
karlsson.janolov@gmail.com

Angelica Andersson Distriktschef Ibn Rushd 2.jpg

Angelica Andersson

Ordinarie Ledamot

Ibn Rushd

073-534 97 83

angelica.andersson@ibnrushd.se 

Eva Humble

Ordinarie ledamot

Adjungerad ordförande

Studieförbundsgruppen

SV Sörmland

070-536 04 70
eva.humble@sv.se

Carina Lindgren Helenius vice ordförande LBF 2.jpg

Carina Lindgren

Vice ordförande

070-422 09 24

odesbacka@gmail.com

Daniel Berton rektor Eskilstuna och Åsa folkhögskolor 1.jpg

Daniel Berton

Ordinarie Ledamot

Eskilstuna samt Åsa Folkhögskola

070-269 23 00

daniel.berton@regionsormland.se

Siv Eriksson verksamhetsutvecklare Sensus 2.jpg

Siv Eriksson

Suppleant

Sensus

  070-258 79 50

siv.eriksson@sensus.se 

Börje Bergfeldt distriktschef NBV Öst 2.jpg

Börje Bergfeldt

Suppleant

NBV Öst

073-373 01 97

borje.bergfeldt@nbv.se

Hanna Rasmussen verksamhetschef BUS 2.jpg

Hanna Rasmussen

Ordinarie ledamot

Biblioteksutveckling Sörmland

076-695 15 85

hanna.rasmussen@regionsormland.se


 

Petra Fasth rektor Stensund fhsk 1.jpg

Petra Fasth

Suppleant

Stensund folkhögskola

070-269 23 00

Petra.Fasth@stensund.se 


 

bottom of page