top of page

Samverkan för bildning

Länsbildningsförbundet Sörmland är ett regionalt samverkansorgan för folkbildningen i Sörmland som samlar länets studieförbund, folkhögskolor och Biblioteksutveckling Sörmland. Länsbildningsförbundets uppdrag är att fördela kommunala och regionala bidrag, samt att samla och göra folkbildningen tydlig genom information och opinionsbildning. 

Om Sörmlands fyra folkhögskolor

Om Sörmlands tio studieförbund

Om Biblioteksutveckling Sörmland

LBF Sörmlands styrdokument

Vi som jobbar här

JohannaIggsten.jpg

Johanna Iggsten

Länsbildningskonsulent

072-399 96 36
johanna.iggsten@lbfsormland.se

Patrick Björck.jpg

Patrick Björck

Ekonomi & administration

072-991 86 28

patrick.bjorck@lbfsormland.se

Styrelsen

Länsbildningsförbundet är en ideell förening vars styrelse utses av medlemmarna på årsmötet. 

(Porträttbilder är på gång :) 

Jan Olov Karlsson

Ordförande (AU) 
072-215 10 46
karlsson.janolov@gmail.com

Carina Lindgren

Vice ordförande

070-422 09 24

odesbacka@gmail.com

Daniel Berton

Ledamot

Eskilstuna samt Åsa Folkhögskola

070-269 23 00

daniel.berton@regionsormland.se

Carina Ålander

Ledamot

ABF Sörmland

carina.alander@abf.se 

Siv Eriksson

Suppleant

Sensus

  070-258 79 50

siv.eriksson@sensus.se 

Fidaeldin Isa

Ledamot

Ibn Rushd studieförbund

fidaeldin.isa@ibnrushd.se 

Eva Humble

Adjungerad ordförande

Studieförbundsgruppen

SV Sörmland

070-536 04 70
eva.humble@sv.se

bottom of page