top of page
Alla händer in

Studieförbunden – medskapande bildning för livet

Studieförbunden är Sveriges största mötesplats för bildning och kultur. Studieförbunden finns över hela landet. Hit söker sig människor i alla åldrar för att lära och utvecklas tillsammans med andra.

"Det blir många möten. Möten som utvecklar Sverige"

Varje år anordnas drygt 271 000 studiecirklar med nästan 1,7 miljoner deltagare, varav ca 649 000 är unika deltagare (varje person räknad endast en gång oavsett hur många studiecirklar personen deltagit i under året). Många fler deltar i studieförbundens kulturverksamhet. Studieförbunden bygger på folkbildningens idéer. I centrum står människans nyfikenhet, kreativitet och lust att lära tillsammans med andra. Att delta i en studiecirkel är alltid frivilligt.

Sörmlands studieförbund

I Sörmland finns följande studieförbund, kika gärna in på deras hemsidor för att se vilken verksamhet de har på gång nära dig!

 

Studieförbunden har olika profil och inriktning. Tillsammans har de över 374 medlems- eller samverkande organisationer på central nivå. På så sätt möter de människors skilda behov. I studieförbunden möts människor – i det som förenar och som skiljer. Det blir många möten varje dag. Möten som utvecklar Sverige.

Studieförbundsgruppen

Studieförbundsgruppen består av en representant från de av staten godkända studieförbunden. Frågor som är studieförbundsspecifika behandlas i studieförbundsgruppen.

Carina Ålander

ABF Sörmland

Studieombudsman / chef

076-645 06 03

carina.alander@abf.se 

Börje Bergfeldt distriktschef NBV Öst 2.jpg

Börje Bergfeldt

NBV Öst

Distriktschef

073-373 01 97

borje.bergfeldt@nbv.se

Marie Kim Lindström

Medborgarskolan

Verksamhetschef

010-15 75 219

 marie.kim.lindstrom@medborgarskolan.se

Angelica Andersson Distriktschef Ibn Rushd 2.jpg
Oscar Mander verksamhetschef Studiefrämjandet 1.jpg

Oscar Mander

Studiefrämjandet

Verksamhetschef 

016-15 93 34

oscar.mander@studieframjandet.se

Siv Eriksson verksamhetsutvecklare Sensus 2.jpg

Siv Eriksson

Sensus Svealand

Verksamhetsutvecklare

  070-258 79 50

siv.eriksson@sensus.se 

Anna Wahlbäck Jensen verksamhetsledare FU 2.jpg

Anna Wahlbäck Jensen

Folkuniversitetet

Verksamhetsledare

070-740 33 75

anna.wahlback-jensen@folkuniversitetet.se 

Eva Humble

Studieförbundet Vuxenskolan (SV)

Avdelningschef

070-536 04 70

eva.humble@sv.se

Nikolas Demetriades Regionchef Bilda 1.jpg

Nikolas Demetriades

Bilda

Regionchef

072-147 91 60

nikolas.demetriades@bilda.nu

Hanna Åsblom regionsamordnare Kulturens 1.jpg

Hanna Åsblom

Kulturens

Regionsamordnare

076-141 06 99

hanna.asblom@kulturens.se

Angelica Andersson

Ibn Rushd

Distriktschef

073 - 534 97 83

angelica.andersson@ibnrushd.se

bottom of page