top of page
Alla händer in

Studieförbunden – medskapande bildning för livet

Studieförbunden är Sveriges största mötesplats för bildning och kultur. Studieförbunden finns över hela landet. Hit söker sig människor i alla åldrar för att lära och utvecklas tillsammans med andra.

"Det blir många möten. Möten som utvecklar Sverige"

Varje år anordnas drygt 271 000 studiecirklar med nästan 1,7 miljoner deltagare, varav ca 649 000 är unika deltagare (varje person räknad endast en gång oavsett hur många studiecirklar personen deltagit i under året). Många fler deltar i studieförbundens kulturverksamhet. Studieförbunden bygger på folkbildningens idéer. I centrum står människans nyfikenhet, kreativitet och lust att lära tillsammans med andra. Att delta i en studiecirkel är alltid frivilligt.

Sörmlands studieförbund

I Sörmland finns följande studieförbund, kika gärna in på deras hemsidor för att se vilken verksamhet de har på gång nära dig!

 

Studieförbunden har olika profil och inriktning. Tillsammans har de över 374 medlems- eller samverkande organisationer på central nivå. På så sätt möter de människors skilda behov. I studieförbunden möts människor – i det som förenar och som skiljer. Det blir många möten varje dag. Möten som utvecklar Sverige.

Studieförbundsgruppen

Studieförbundsgruppen består av en representant från de av staten godkända studieförbunden. Frågor som är studieförbundsspecifika behandlas i studieförbundsgruppen.

Porträttbilder är på gång :)

Jan Olov Karlsson

Ordförande (AU) 
072-215 10 46
karlsson.janolov@gmail.com

Carina Lindgren

Vice ordförande

070-422 09 24

odesbacka@gmail.com

Daniel Berton

Ledamot

Eskilstuna samt Åsa Folkhögskola

070-269 23 00

daniel.berton@regionsormland.se

Carina Ålander

Ledamot

ABF Sörmland

carina.alander@abf.se 

Siv Eriksson

Suppleant

Sensus

  070-258 79 50

siv.eriksson@sensus.se 

Fidaeldin Isa

Ledamot

Ibn Rushd studieförbund

fidaeldin.isa@ibnrushd.se 

Eva Humble

Adjungerad ordförande

Studieförbundsgruppen

SV Sörmland

070-536 04 70
eva.humble@sv.se

Siv Eriksson

Suppleant

Sensus

  070-258 79 50

siv.eriksson@sensus.se 

Fidaeldin Isa

Ledamot

Ibn Rushd studieförbund

fidaeldin.isa@ibnrushd.se 

bottom of page