top of page

Studieförbunden kraftsamlar mot historisk nedskärning

Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner, den största nedskärningen på studieförbunden någonsin och den största nedskärningen på något område i budgeten. Nu kraftsamlar Sveriges studieförbund i en gemensam kampanj för att möta utmaningen.


Länsbildningskonsulent Johanna Iggsten uttalar sig om kampanjen och vad nedskärningarna innebär för Sörmland, där ett studieförbund redan har tvingats avveckla sin verksamhet.


Länsbildningskonsulent Johanna Iggsten.
Länsbildningskonsulent Johanna Iggsten. Foto: Lbf Sörmland

Hej Johanna! Kan du kort berätta varför studieförbunden nu tar det här initiativet?

Anledningen till studieförbundens kampanj är Tidöpartiernas beslut att strypa stora delar av kommande års statsbidrag till studieförbunden. En tredjedel av av statsbidraget till studieförbunden försvinner och det får förödande konsekvenser för studieförbundens verksamhet och deltagare. I förlängningen försvagar det också kulturen, föreningslivet och ytterst vårt lands demokratiska förmåga.


Vad betyder neddragningarna mer konkret för folkbildningen i Sörmland?


Enligt LBF Sörmlands beräkningar så innebär Tidöpartiernas budgetförslag 23 miljoner mindre till studieförbunden i Sörmland bara under 2024. Studieförbunden jobbar febrilt just nu med att hantera de nya ekonomiska förutsättningarna och det kommer att klarna hur och var verksamhet kommer att försvinna. Det handlar om utbud, personal, lokaler och verksamhet som kommer att behöva avvecklas. Sedan Tidöpartiernas besked så har studieförbundet Kulturens bildningsförbund börjat avvecklas då de inte kan överleva dessa nya ekonomiska neddragningarna. Kulturens jobbar mot kulturutövare inom framförallt musik och hantverk. Risken är stor för att fler studieförbund kommer att läggas ner den närmaste tiden. De som överlever kommer att fortsätta i betydligt mindre omfattning än i dag. Neddragningarna kommer sannolikt slå hårt mot de i befolkningen som redan är marginaliserade. De kommande två åren kommer det att märkas vad som försvinner.På vilket sätt kan den som vill engagera sig i kampanjen, kan gemene man hjälpa till?

Alla som vill kan stötta studieförbunden! Stödet är ovärderligt och oerhört viktigt! Studieförbundens verksamhet är för alla, oavsett förutsättningar. Det som drabbar studieförbunden påverkar samhället och befolkningen så detta är en fråga där alla! Vi hoppas att så många som möjligt står upp för studieförbunden! Skriv under namninsamlingen! Be andra skriva under. Berätta om vad studieförbundens verksamhet betyder för dig eller anhöriga. Sprid berättelserna och använd #studieförbundensamlarsverige. Det som sker nu är oerhört allvarligt och mycket svårt att återhämta när väl slakten av studieförbunden påbörjats.

64 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Folkbildningskarta länsbildningsförbundet Sörmland
bottom of page