top of page

Folkbildningen i Sörmland jobbar tillsammans i klimatomställningen!

Sörmlands studieförbund, folkhögskolor och biblioteksutveckling jobbar tillsammans med klimatomställningsarbetet. En gemensam Viljeinriktning finns från och med 2023:


VILJEINRIKTNING – GEMENSAM KLIMATARBETE FOLKBILDNINGEN I SÖRMLAND 2023–2024 - ”Det ska vara lätt men väga tungt”


ÅTAGANDEN

 • Din organisation genomför utbildningspaketet Klimatagendans två första steg under 2023 för alla medarbetare.

 • Din organisations verksamhetsansvarige deltar vid en föreläsning av Energi och Klimatrådgivare / Energicoach Anders Olsson från Eskilstuna kommun – för att få kunskap om hur din organisation kan jobba med sina utsläpp och hur dessa kan redovisas i årsredovisningarna.

 • Din organisation beskriver från och med 2024 sitt klimatomställningsarbete i sin årsredovisning.

 • Din organisation deltar vid folkbildningens årliga klimatsamling – för uppdateringar, diskussioner och föreläsningar.


PREMISSER

 • Folkbildningens gemensamma viljeinriktning är början på ett systematiskt arbete för att ställa om för klimatet.

 • Genom att agera tillsammans blir omställningen lättare – vi delar på utmaningarna och samordnar insatserna.

 • Varje organisation går i sin egen takt och har stöd i viljeinriktningens fyra punkter.

 • Vi hämtar styrka i varandra och står tillsammans i klimatomställningen – viljeinriktningen är en ledstång.

 • De organisationer som deltar i viljeinriktningen har möjlighet att gemensamt samordna och genomföra klimatagendans andra utbildningssteg tillsammans i stället för var för sig.

 • LBF Sörmland ansvarar för utbildningstillfällen, uppsamlingsheat, för medarbetare i medlemsorganisationerna som missat klimatagendans steg 2.

 • Målsättningen är att denna viljeinriktning kan utvecklas till en överenskommelse.


Klimatarbetsgruppen 2022-10-12


53 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Folkbildningskarta länsbildningsförbundet Sörmland
bottom of page