top of page

Folkbildningen i Sörmland jobbar tillsammans för klimatomställning!Siv Eriksson - Sensus, Oscar Mander - Studiefrämjandet, Hanna Åsblom - Kulturens, Hanna Rasmussen - Biblioteksutveckling Sörmland, Nikolas Demetriades - Bilda, Daniel Berton - Åsa- och Eskilstuna folkhögskolor, Börje Bergfeldt - NBV Öst, Anna Wahlbäck Jensen - Folkuniversitetet, Annika Rydberg Ajakainen - ABF Sörmland och Angelica Andersson - Ibn Rushd.


 

Den 8 maj undertecknade elva av Länsbildningsförbundet Sörmlands medlemsorganisationer en gemensam viljeinriktning för folkbildningens fortsatta klimatarbete. Folkbildningens organisationer i länet har sedan länge jobbat med frågor som berör klimat och miljö. Det avspeglas både i intern verksamhet så väl som i utbud för deltagare. Men nu tas nästa steg för att göra det till en fråga där vi samarbetar kring frågan.


ABF Sörmland, Studiefrämjandet, Bilda, Folkuniversitetet, Sensus, Ibn Rushd, Kulturens, NBV Öst, Biblioteksutveckling Sörmland och Eskilstuna- och Åsa folkhögskolor har skrivit under Viljeinriktningen. Medborgarskolan och Studieförbundet vuxenskolan ska skriva under.


Viljeinriktningen har tagits fram av LBF Sörmlands klimatgrupp och består av fyra åtaganden:

  • Din organisation genomför utbildningspaketet Klimatagendans två första steg under 2023 för alla medarbetare.

  • Din organisations verksamhetsansvarige deltar vid en föreläsning av Energi och Klimatrådgivare / Energicoach Anders Olsson från Eskilstuna kommun – för att få kunskap om hur din organisation kan jobba med sina utsläpp och hur dessa kan redovisas i årsredovisningarna.

  • Din organisation beskriver från och med 2024 sitt klimatomställningsarbete i sin årsredovisning.

  • Din organisation deltar vid folkbildningens årliga klimatsamling – för uppdateringar, diskussioner och föreläsningar. Johanna Iggsten, LBF Sörmland


95 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


Folkbildningskarta länsbildningsförbundet Sörmland
bottom of page