top of page

Pandemirestriktionerna slog hårt mot studieförbunden i Sörmland

Studieförbundens verksamhet i Sörmland drabbades hårt av två års pandemirestriktioner. Det visar den rapport som LBF Sörmland sammanställt utifrån studieförbundens verksamhetsberättelser och kompletterande enkätsvar från verksamhetsansvariga.


Tappet för studieförbunden i Sörmland är större än för i riket i genomsnitt och volymerna som upphört varierar mellan olika studieförbund men ligger i spannet 60-80 procent. Detta innebär en avsevärd minskning av studieförbundens tillväxt under pandemiåren. Efter snart ett år utan pandemirestriktioner så befinner sig nu Studieförbunden i ett läge av återuppbyggande och återhämtning. De digitala landvinningar som genomförts kommer fortsatt att ha stor betydelse för verksamhet och utveckling samtidigt som den fysiska verksamheten återupptagits.

Samtidigt så har studieförbunden i Sörmland lyckats behålla både personal och lokaler vilket

ger ett bättre utgångsläge för den återhämtning som nu genomförs.


Under pandemin har stödåtgärder som sänkta arbetsgivaravgifter, korttids permitteringsstöd från Tillväxtverket, ersättning för sjuklönekostnader och regionala stödpaket haft stor betydelse för att studieförbunden kunnat behålla personal och lokaler. Även beslutet om att inte räkna pandemiåren som underlag för bidrag har varit av stor vikt, liksom de extra digitala medel som fanns att söka 2021 och 2022.


- Vi har tagit vårt ansvar och låtit personalen arbeta hemifrån, stängt våra lokaler för att se

till att smittspridningen avtar, säger en verksamhetsansvarig i enkätsvar.


Under pandemin har studieförbunden gjort en genomgripande omställning och investeringar

i digital teknik och kompetensutveckling. De studieförbund som haft möjligheten och lyckats

ställa om sina verksamheter digitalt har dämpat sitt verksamhetstapp, liksom de

studieförbund som kunnat genomföra verksamhet utomhus eller inomhus i enlighet med

restriktionerna. Ett ökat fokus på kvalitetsarbete märks.


Rapporten visar att många studieförbund istället för att avvakta varit proaktiva och tagit

tillfället att jobba med sina organisationer internt. Stora investeringar har gjorts i

omställningsarbete och kompetensutveckling riktat mot både de egna medarbetarna,

cirkelledare och medlemsorganisationer. Detta har lett till en snabb digital utveckling men

också ökad arbetsbelastning. En stor utmaning har också varit att många deltagare och

medlemsorganisationer inte varit redo eller haft sämre förutsättningar för en digital

omställning.

Den verksamhet som drabbats hårdast är verksamhet som kräver material, maskiner och

deltagande i det fysiska rummet. Särskilt sårbar har därför kulturverksamhet, etniska

föreningar och verksamhet inom äldreomsorg varit, medan verksamheter för tex scouter,

ornitologer och hundgrupper kunnat fortsätta.


- Vi har precis kommit ur en svår atmosfär och landet har varit stängt under en längre tid på grund av Corona, så nu borde verksamheten stödjas mer och fokusera på den stora och positiva roll som studieförbund spelar för att stödja samhället och individer, säger en annan verksamhetsansvarig i enkäten.


Flera gånger under pandemin har studieförbunden laddat om och planerat för verksamhet i

samband med lättade restriktioner för att sedan tvingas ställa in när nya restriktioner införts.

Detta har givetvis kostat på både ekonomiskt och mentalt.

Ungefär hälften av studieförbundens verksamhetsansvariga i Sörmland tror inte att att det är möjligt att nå upp till de verksamhetsvolymer som fanns innan 2020 medan den andra halvan tror att detta kommer att ske men att det kommer att ta tid, flera år och att detta kräver ekonomisk och regelmässig stabilitet. Den verksamhet som skapas nu och framåt kommer till viss del inte att vara densamma som den som tappats. Gammal verksamhet omprövas och nya förutsättningar tillkommer vilket påverkar verksamheternas innehåll och inriktning.


Bakgrunden till Rapporten: "Effekterna av pandemi restriktionerna för Studieförbunden i

Sörmland

LBF Sörmlands styrelse beslutade våren 2022 att de ekonomiska effekterna för

studieförbunden i Sörmland, till följd av två års pandemi restriktioner, skulle kartläggas.

Detta för att få en lägesbild av situationen. Utifrån lägesbilden kan sedan gemensamma

diskussioner föras kring vad studieförbunden behöver framåt för att återhämta pandemins

effekter. Rapportresultatet kan också ligga som grund för analys och diskussion kring de

erfarenheter och utmaningar som restriktionerna haft som en lärande process framåt,

Underlaget kommer också att vara värdefullt i mötet med ansvariga politiker och tjänstemän

som vill veta hur studieförbundens förutsättningar ser ut till följd av restriktionerna.

3 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commenti


Folkbildningskarta länsbildningsförbundet Sörmland
bottom of page