top of page

Utrikesfödda kvinnor vill rösta i svenska politiska val

LBF Sörmlands demokratiprojekt Dansa och demokrati genomfördes under valåret 2022 med syftet att öka medvetenheten och kunskapen hos utrikesfödda kvinnor i länet i hur det går till att rösta i svenska val. Kvinnorna som deltog kom framförallt från Vingåker, Katrinehol och Flen.


Projektledaren Charlotte Kvarnhem har nu sammanställt en rapport för att samla erfarenheter och för att utvärdera projektet. Totalt 199 utrikesfödda kvinnor deltog i projektet och 129 av dem besvarade den utvärderande enkäten. Enkäten visar att det stora flertalet av de svarande, 89 procent, vill gå till valurnorna och använda sina demokratiska rättigheter men att bristande kunskaper om de politiska partierna gör att många avstår. Mindre än hälften av kvinnorna uppgav att de röstat i tidigare val och majoriteten hade inte röstat tidigare.

- En stående fråga som jag fått i mötet med utlandsfödda förstagångsväljare är: “Vad ska jag rösta på?” Vi som lever i Sverige har haft ett helt liv som forma våra politiska val. Vi är påverkade av våra familjers värderingar, medias rapportering och en livslång historik kring vad olika regeringarnas, regioners och kommuners vägval gett för konsekvenser för för oss och vårt samhälle. Det är en stor sak att lära känna våra största partier och sätta sig in i en, för denna grupp, ny politisk palett, säger Charlotte Kvarnhem.


Tidigt i projektet blev det också tydligt att orden som används i samband med demokratiska val kan vara främmande för den som inte har svenska som modersmål.

Orden som omger de demokratiska instruktionerna som riksdag, regering, allmänna val och valprocess har en annan abstraktionsnivå än vardaglig svenska. Det finns också ett “val-språk”, både i samtal och i media, med ord som t.ex. soffliggare, valsöndagen och hjärtefrågor. I några av grupperna arbetade de därför med att göra ordlistor, collage och teckningar för att lära sig att minnas ord som majoritet, valbås och valfläsk.


- Jag skapade därför en workshop som handlade om hjärtefrågor. Den var utformad som värderingsövningar där man fick gå till olika hörn i rummet beroende på hur man valde att prioritera. Övningen var en stor förenkling av verkligheten. Frågorna kunde till exempel vara: Är det viktigare för dig att försvaret får mer pengar än att skolan får det?

Syftet var att förtydliga att politik handlar om att bestämma vilka frågor vi anser är viktigast att de folkvalda driver åt oss. Men jag ville också förmedla att vi sällan hittar ett parti som tycker som vi i alla frågor, säger Charlotte Kvarnhem.2 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Folkbildningskarta länsbildningsförbundet Sörmland
bottom of page