top of page
Aktivitetsdag på Åsa folkhögskola.jpg

Folkhögskolorna i Sörmland – där människor växer tillsammans

Annorlunda vuxenutbildningar

Folkhögskolan är en utbildningsform för vuxenutbildning inom folkbildningen. Folkhögskolan utgår från dina egna behov, förkunskaper och erfarenheter och du kan själv vara med och påverka din utbildning.

"Folkhögskoletiden är en unik upplevelse"

Det finns 150 folkhögskolor i Sverige varav 107 är knutna till olika folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser eller föreningar. Övriga 43 folkhögskolor drivs av regioner. Tillsammans med folkhögskolorna i Sörmland gör vi olika typer av bildningsinsatser och arrangemang.

Sörmlands folkhögskolor

Idag finns fyra folkhögskolor i länet: 

Vårdinge folkhögskola ligger i Stockholms region men nära den Sörmländska länsgränsen och är sedan 19 april 2023 medlem hos LBF Sörmland.

Folkhögskolans kännetecken

Varje folkhögskola bestämmer själv över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centrala läroplaner. Något som utmärker folkhögskolan är samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen. Folkhögskolan strävar efter att ha mindre och sammanhållna studiegrupper. Ofta studerar man ämnesövergripande i projektform med både praktiska och teoretiska inslag.

Många folkhögskolor har ett internat där deltagarna kan bo vilket ger en social gemenskap som gör folkhögskoletiden till en unik upplevelse. I samtal och diskussioner på fritiden fördjupas de kunskaper som undervisningen ger.

Folkhögskolorna är självständiga - varje folkhögskola bestämmer självständigt över vilka kurser man anordnar och vilken profil man har på sin skola. De folkrörelser, ideella organisationer och landsting eller regioner som har huvudmannaskapet för skolan har därför stora möjligheter att sätta sin prägel på verksamheten.

Man är inte bunden till centralt fastställda läroplaner utan istället arbetar man efter egna verksamhetsplaner. Folkhögskolorna finansieras genom statsbidrag och bidrag från region Sörmland.

Folkhögskolegruppen

Länsbildningsförbundets folkhögskolegrupp består av rektorerna för de fem folkhögskolor som är medlemmar hos oss.

Petra Fasth rektor Stensund fhsk 1.jpg

Petra Fasth

Rektor, Stensund

070-269 23 00

Petra.Fasth@stensund.se

Annika Nykvist rektor Nyköpings fhsk 1.jpg

Annika Nykvist

Rektor Nyköpings folkhögskola

 070-781 02 03

annika@nykoping.fhsk.se

Daniel Berton rektor Eskilstuna och Åsa folkhögskolor 1.jpg

Daniel Berton

Rektor,

Eskilstuna- och Åsa Folkhögskolor

070-269 23 00

daniel.berton@regionsormland.se

Kerstin Burström

Rektor Vårdinge folkhögskola

0156-532 05

kburstrom@vardinge.fhsk.se

bottom of page