top of page

Ordinarie ledamöter

Jan Olov Karlsson - Ordförande (AU) 
072-215 10 46
karlsson.janolov@gmail.com

Carina Lindgren - Vice Ordförande (AU)
070-422 09 24

odesbacka@gmail.com

Daniel Berton
Eskilstuna samt Åsa Folkhögskola
070-269 23 00
016-10 52 85

daniel.berton@regionsormland.se

Per Lundström

ABF Sörmland
per.lundstrom@abf.se

Suppleanter

Ingela Berggren
Medborgarskolan
010-15 75 202
ingela.berggren@medborgarskolan.se

Josefin Nyström

Ibn Rushd Studieförbund

josefin.nystrom@ibnrushd.se 

Adjungerande ordförande i studieförbundsgruppen


Eva Humble
SV Sörmland
070-536 04 70
eva.humble@sv.se

Studieförbundsgrupp och folkhögskolegrupp

Länsbildningsförbundet har också en studieförbundsgrupp som består av en representant från vart och ett av de av staten godkända studieförbunden samt en folkhögskolegrupp som består av rektorerna för de fyra aktiva folkhögskolorna i länet.

bottom of page