Ordinarie ledamöter

Jan Olov Karlsson - Ordförande (AU) 
072-215 10 46
karlsson.janolov@gmail.com

Carina Lindgren - Vice Ordförande (AU)
070-422 09 24

odesbacka@gmail.com

 

Jan Jonsson (AU)
Åsa folkhögskola
0157-695 01
jan.jonsson@asafolkhogskola.se

Hanna Rasmussen (AU)
Biblioteksutveckling Sörmland
016-16 69 03
hanna.rasmussen@regionsormland.se

David Kempe
Bilda
072-084 36 04
david.kempe@bilda.nu

 

Bengt Sunesson

Studiefrämjandet

070-681 30 63

bengt.sunesson@studieframjandet.se

Suppleanter

Daniel Berton
Eskilstuna Folkhögskola
070-269 23 00
016-10 52 85
daniel.berton@regionsormland.se

Fredrik Pettersson
ABF Sörmland
070-383 42 19
fredrik.pettersson@abf.se

Ingela Berggren
Medborgarskolan
010-15 75 202
ingela.berggren@medborgarskolan.se

Adjungerande ordförande i studieförbundsgruppen


Eva Humble
SV Sörmland
070-536 04 70
eva.humble@sv.se

Studieförbundsgrupp och folkhögskolegrupp

Länsbildningsförbundet har också en studieförbundsgrupp som består av en representant från vart och ett av de av staten godkända studieförbunden samt en folkhögskolegrupp som består av rektorerna för de fyra aktiva folkhögskolorna i länet.