Studieförbundsgruppen 

Länsbildningsförbundet har också en studieförbundsgrupp som består av en representant från vart och ett av de av staten godkända studieförbunden.