top of page

Studieförbund

Bildmontage_alla loggor.png

Studieförbunden är Sveriges största mötesplats för bildning och kultur. Studieförbunden finns över hela landet. Hit söker sig människor i alla åldrar för att lära och utvecklas tillsammans med andra.

 

Studiecirklarna är det som studieförbunden är mest kända för. Varje år anordnas drygt 271 000 studiecirklar med nästan 1,7 miljoner deltagare, varav ca 649 000 är unika deltagare (varje person räknad endast en gång oavsett hur många studiecirklar personen deltagit i under året). Många fler deltar i studieförbundens kulturverksamhet.

Studieförbunden bygger på folkbildningens idéer. I centrum står människans nyfikenhet, kreativitet och lust att lära tillsammans med andra. Att delta i en studiecirkel är alltid frivilligt.

Studieförbunden har olika profil och inriktning. Tillsammans har de över 374 medlems- eller samverkande organisationer på central nivå. På så sätt möter de människors skilda behov. I studieförbunden möts människor – i det som förenar och som skiljer. Det blir många möten varje dag. Möten som utvecklar Sverige.

Så arbetar studieförbunden - information om studiecirklar, kulturprogram med mera på Folkbildningsförbundets hemsida

Vill du veta mer kan du besöka studieförbundens egna webbplatser:

ABF    Folkuniversitetet    Ibn Rushd    Kulturens

Medborgarskolan    NBV    Sensus studieförbund    Studiefrämjandet

Studieförbundet Bilda    Studieförbundet Vuxenskolan

bottom of page