top of page
Sätt guldkant på tillvaron
Studiecirklar för pensionärer

 

Projektet "Sätt guldkant på tillvaron" är ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet Sörmland, Region Sörmlands enhet för hållbar utveckling och Flens kommun.

 

Tillsammans har vi tagit fram ett inspirationsmaterial kring ekonomi och hälsa som vänder sig till nyblivna pensionärer och till de som närmar sig pension.

 

Tanken är att materialet ska användas i studiecirklar för att leda till givande samtal och erfarenhetsutbyte när en precis blivit pensionär. Det ger deltagarna möjlighet att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Men framför allt är det tänkt att ge insikt i livet som pensionär främst med tanke på ekonomi och hälsa. 

Vänligen notera att det är viktigt att cirkelledaren har någon form av utbildning i att leda grupper.

Studiecirkelmaterial:

 

 

 

 

 

 

För mer information kontakta Länsbildningsförbundet Sörmland: info@lbfsormland.se

bottom of page