top of page

En oerhört svart dag för svensk folkbildning


Regeringen minskar anslagen till studieförbunden med 1,1 miljard kommande tre år. Det är

nästan en tredjedel av de totala stadsbidragen till studieförbunden.

Det är en oerhört fientlig politik riktad mot folkbildningen som direkt kommer att drabba

samhällets mest utsatta. Inte medelålders män som vill lära sig laga mat för skattemedel

som utbildningsminister, Mats Persson (L), uttalade sig i måndags.

Det här handlar inte om betald kursverksamhet där bemedlade invånare själva betalar en

kursavgift för att lära sig spanska, laga mat eller att dreja i lera. Det här handlar om

statsmedel som går till studieförbundens verksamheter som, bland mycket annat, jobbar

med kultur, integration, demokrati, digitalt deltagande, äldre och funktionsvarierade.

De kraftigt minskade statsanslagen får brutala konsekvenser för demokratiskt deltagande,

civilsamhälle, föreningsliv och de mest marginaliserade grupperna i samhället.

Studieförbunden är en viktig aktör i civilsamhället och utbildar i styrelsearbete och

föreningskunskap, något alla föreningar behöver.

Studieförbunden är också de som säkerställer att det finns kulturverksamhet och kulturliv i

hela landet, inte bara i storstäderna. Det här är ett mycket hårt slag mot kulturens

förutsättningar.

Statsanslagen till studieförbunden i Sörmland tillför regionen och kommunerna resurser.

Länsbildningsförbundet Sörmlands beräkningar visar att Regeringens förslag innebär 23

miljoner mindre i statsbidrag för studieförbunden i Sörmland kommande tre år. Varje

statbidragskrona genererar dessutom vinster för lokalsamhället genom löner, lokaler och

inköp så i realiteten handlar det om mer pengar som region och kommuner i Sörmland går

miste om. Och då har vi inte berört de ökade kostnader som följer på försämrad folkhälsa

och utanförskapsproblematik.

Av dagens besked framgår heller inte huruvida de medel som staten tilldelar

studieförbunden kommande tre år ska delas med RF Sisu, Folkbildningsrådet och andra

aktörer. Det beskedet kan dröja till regleringsbrevet i december. Detta innebär att det kan

vara ännu mer statsmedel som försvinner från studieförbunden.


Utbildningsminister Mats Persson har vid flera utspel denna vecka hänvisat till fel och fusk

inom studieförbunden. Regeringen ska därför nu ta över kontrollen av folkbildningen. Det

innebär ökad politisk styrning av både folkbildning, civilsamhälle och kultur.

Studieförbunden har granskats mycket de senaste tre åren. Resultatet av de granskningarna

har resulterat i omfattande reformer och åtgärder för att säkerställa kvalité och skydd mot

ekonomiska felaktigheter. Få andra aktörer kan leva upp till den grad av säkerställda

skattemedel som studieförbunden kan i dag.

Dagens besked saknar motstycke i folkbildningens 100-åriga historia och är en rak höger in i

den svenska demokratins hjärta.


Johanna Iggsten, länsbildningskonsulentLänsbildningsförbundet Sörmland.

170 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


Folkbildningskarta länsbildningsförbundet Sörmland
bottom of page