Länsbildningsförbundet Sörmland 
Tegelvägen 6, 642 32 FLE


Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag kl.09.00-15.00 

Org.nr: 818 500 6239

Bankgiro: 5603-1768

Vikarierande länsbildningskonsulent

Maria Forss: 072-399 96 36
info@@lbfsormland.se
Vänligen notera att Maria arbetar en dag i veckan, företrädesvis måndagar

 

Ekonomi & Admin.
Susanna Frisk
: 070-678 18 99

susanna.frisk@lbfsormland.se

 

E-post: info@lbfsormland.se
 

Kontakta oss