Länsbildningsförbundet Sörmland 
Tegelvägen 6, 642 32 FLEN

Org.nr: 818 500 6239

Bankgiro: 5603-1768

Länsbildningskonsulent

Malin Marcko: 072-399 96 36
malin.marcko@lbfsormland.se
 

Ekonomi & Admin.

info@lbfsormland.se

 

E-post: info@lbfsormland.se
 

Kontakta oss