top of page

Folkhögskolor

Annorlunda vuxenutbildningar

Folkhögskolan är en utbildningsform för vuxenutbildning inom folkbildningen. Folkhögskolan utgår från dina egna behov, förkunskaper och erfarenheter och du kan själv vara med och påverka din utbildning.

Det finns 150 folkhögskolor i Sverige varav 107 är knutna till olika folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser eller föreningar. Övriga 43 folkhögskolor drivs av landsting och regioner.

Tillsammans med folkhögskolorna i Sörmland gör vi olika typer av bildningsinsatser och arrangemang.

Folkhögskolorna i Sörmland:
Eskilstuna folkhögskola
Åsa folkhögskola
Nyköpings Folkhögskola 
Stensunds folkhögskola

 
Folkhögskolans kännetecken

Varje folkhögskola bestämmer själv över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centrala läroplaner. Något som utmärker folkhögskolan är samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen. Folkhögskolan strävar efter att ha mindre och sammanhållna studiegrupper. Ofta studerar man ämnesövergripande i projektform med både praktiska och teoretiska inslag.

Många folkhögskolor har ett internat där deltagarna kan bo vilket ger en social gemenskap som gör folkhögskoletiden till en unik upplevelse. I samtal och diskussioner på fritiden fördjupas de kunskaper som undervisningen ger.

Folkhögskolorna är självständiga - varje folkhögskola bestämmer självständigt över vilka kurser man anordnar och vilken profil man har på sin skola. De folkrörelser, ideella organisationer och landsting eller regioner som har huvudmannaskapet för skolan har därför stora möjligheter att sätta sin prägel på verksamheten.

Man är inte bunden till centralt fastställda läroplaner utan istället arbetar man efter egna verksamhetsplaner. Folkhögskolorna finansieras genom statsbidrag och landstingsbidrag.

bottom of page