Folkhögskolegruppen

Länsbildningsförbundet har också en folkhögskolegrupp som består av rektorerna för de fyra aktiva folkhögskolorna i länet.


Jan Jonsson
Åsa folkhögskola
070-321 29 75
jan.jonsson@asafolkhogskola.se

 

Daniel Berton
Eskilstuna Folkhögskola
070-269 23 00
016-10 52 85
daniel.berton@dll.se


Anneli Sahlin
Stensunds Folkhögskola

0156-532 12

072-230 32 60

anneli@stensund.se


Anne-Marie Karlsson
Nyköpings Folkhögskola

0155-29 20 84
anne-marie@nykoping.fhsk.se

FOLKHÖGSKOLEGRUPPEN: Från vänster till höger: Jan Jonsson från Åsa folkhögskola, Anne-Marie Karlsson från Nyköpings folkhögskola, Daniel Berton från Eskilstuna folkhögskola samt Anneli Sahlin från Stensunds folkhögskola.