Textkontur_staende_Biblioteksutveckling

Biblioteksutveckling Sörmland är en regional utvecklingsenhet och har som uppdrag att vara ett stöd och en samarbetspartner för folkbiblioteken i Sörmlands län. Biblioteksutveckling Sörmland arbetar strategiskt för att främja folkbibliotekens samarbete, kompetensutveckling och kvalitét. Biblioteksutveckling Sörmland arbetar för att vidga vyer och väcka engagemang. 

Besök Biblioteksutveckling Sörmlands hemsida