top of page
Projekt

Här kan du läsa om de projekt och samarbeten som vi är med och driver.

Skärmavbild 2017-08-31 kl. 20.30.09.png
Projektet Ökat valdeltagande


Här kan du läsa vår rapport från projektet Ökat valdeltagande.
Notera statistiken från några områden där valdeltagande gått upp!

 

Slutrapport Ökat valdeltagande (PDF)

Sörmland Läser - Poesiprojektet

Under hösten arrangerade Länsbildningsförbundet Sörmland i samarbete med Widegrens förlag en tävling för länets 291 000 poeter. Alla bosatta i länet, tillfälligt eller permanent, var välkomna att delta. Tävlingen genomfördes inom ramen för Länsbildningsförbundets projekt Sörmland läser.

Här kan du läsa mer om projektet, höstens poesitävling och fritt ta del av både material och övningar kring poesiskrivande, framtagna för skola, studiecirklar och lärare.

Sätt guldkant på tillvaron

Projektet "Sätt guldkant på tillvaron" är ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet Sörmland, Region Sörmlands enhet för hållbar utveckling och Flens kommun.

 

Tillsammans har vi tagit fram ett inspirationsmaterial kring ekonomi och hälsa som vänder sig till nyblivna pensionärer och till de som närmar sig pension.


Tanken är att materialet ska användas i studiecirklar för att leda till givande samtal och erfarenhetsutbyte. Det ger deltagarna möjlighet att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Men framför allt är det tänkt att ge insikt i livet som pensionär utifrån ekonomi och hälsa.

 

Materialet får fritt laddas ner och användas i studiecirklar. Vänligen notera att cirkelledaren bör ha någon form av utbildning i att leda grupper.

Här kan du läsa mer och hitta materialet till studiecirklarna

bottom of page